Rawenit WDP

Přísada k vytvoření sanační omítky a k výrobě tepelně izolační omítky. Svým napěněním v čerstvé směsi cementové malty (vápenocementové malty) vzniká velké množství rovnoměrně rozptýlených vzdušných pórů, které v maltě zůstanou i po jejím ztuhnutí.
– dávkování 1,5 – 2 % z hmotnosti pojiva

Technický list