Antol CLS Rasatura 1K

1-komponentní, vysokopevnostní, tixotropní jemná malta, obsahující mikro-silicu, synt.prysk., vlákna a další přísady pro tl. vrstvy 1–3mm. Celoplošné vyrovnání monolitických betonů – výborná adheze, po vytvrzení zůstává plastická – konečná úprava materiálů RESTAURO, STRUTTURALE, COLABILE – konečná úprava cementových malt s dobrými mechanickými vlastnostmi – pevnost v tlaku po 28 dnech: 40 MPa- E – modul: 16 GPa

Typ PCC, třída R3 dle EN 1504-3
spotř. 1,7kg/1mm/m2

Odstín: šedá

Technický list
Katalog