Showing all 3 results

Jedno-komponentní, ochranný nátěr na beton na bázi styrol-akrylové disperze. Díky speciá...

1-komponentní flexibilní elastická polymerní hydroizolační stěrka s obsahem vláken k izolaci a ...

Hydrofobizační nátěr na minerální podklady. Velmi dobrá penetrační schopnost v ...