Antol CLS Rinnova

1-komponentní, rychletuhnoucí 45 minut, nesmrštivá, tixotropní malta, obsahující vlákna a speciální pryskyřice, tl. vrstvy 1-40 mm. Oprava rohů a hran beton.konstrukcí – Lokální opravy hlazeného betonu, vhodná pro kosmetiku betonu. Opravy železobetonových prefabrikátů – Pro svislé plochy a opravy podhledů. Oprava balkonů, schodišť, zdí, soklů a teras atd. – pevnost v tlaku po 28 dnech: 25 MPa – E – modul: 10 GPa

spotř. 1,8kg/1mm/m2

Odstín: šedá

Technický list
Katalog