Antol Colabile

Nesmrštivá cementová zálivka pro tl. 10-90 mm. Vhodná pro zalévání konstrukcí a kotvení spojů. pro opravy podlah a podlah. dlaždic. Ve stavebnictví ideální pro opravy poškozených nosných částí konstrukcí, říms, sloupů, podezdívek, tam, kde je možné použití bednění. – pevnost v tlaku po 1 dni: 25 MPa – pevnost v tlaku po 28 dnech: 70 MPa – E – modul: 25 GPa

spotř. 2,2kg/lt

Odstín: šedá

Technický list
Katalog