Showing all 12 results

Originální speciální barvené křemičité plnivo, vhodné do epoxidových pryskyřic. ...

Praný přírodní mramorový kamínek. Frakce 2-4 mm / 4-7mm. Odstín: dle vý...

Praný přírodní říční kamínek. Frakce 2-5 mm / 4-8mm. Odstín: dle vý...

Speciální přírodní plniva do polyuretanových systémů, pro venkovní plochy. Imitace mlatu. ...

Křemičitý sušený písek pro vytvoření prostiskluzných povrchů epoxidových ...

Křemičitý sušený písek pro vytvoření prostiskluzných povrchů epoxidových ...

Křemičitý sušený písek pro vytvoření protiskluzných povrchů epoxidových ...

Předmíchaná směs křemičitých sušených písků rů...

Speciální vysoce kvalitní mramorové mikroplnivo, zvyšuje tekutost a kvalitu dekorativních stěrek. ...

Originální speciální mramorový filler do epoxidových stěrek do tl.1,5 mm Odstí...

Originální speciální mramorový filler do epoxidových stěrek do tl.2,5 mm Odstí...

Jemné plnivo z křemičitých sušených písků do epoxidových ...