Showing all 3 results

1-komponentní, jemná, cementová hydroizolační stěrka, s osmotickým působením, pro tě...

2-komponentní, flexibilní, cementová hydroizol. stěrka, s obsahem vláken, Uvstabilní -pro vnitřní i ...

1-komponentní flexibilní elastická polymerní hydroizolační stěrka s obsahem vláken k izolaci a ...