Antol CLS Strutturale

1-komponentní, vysokopevnostní, nesmrštivá, tixotropní malta, vyztužená vlákny, určená pro opravu nosných železobetonových konstrukcí, tl. vrstvy od 5 – 40mm. Sanace žel-bet. nosných konstrukcí – Náhrada krytí výztuže v min. tl. 20 – 40 mm. Opravy železobetonových prefabrikátů – I pro svislé plochy a opravy podhledů – Ruční i strojní zpracování,
– pevnost v tlaku po 28 dnech: 75 Mpa – E – modul: 20 GPa,

Certifikováno dle CE 1504-3
spotř. 1,9kg/1mm/m2

Odstín: šedá

Technický list
Katalog