Antol CLS Umaflow

1-komponentní, vysokopevnostní, rychleschnoucí, nesmrštivá, samozhutnitelná zálivková malta s vysokou mechan.počáteční pevností, pro tl. vrstvy 2-10 cm -Rychlé upevnění a nivelace vík kanálů, silničních vpustí a šachet. – Rychlé ukotvení pilotů a stožárů, dopravních značek, městských prvků -Rychlé opravy betonových podlah v interiéru i exteriéru (maximální velikost opravované plochy by neměla překročit 9m2) pevnost v tlaku po 28 dnech: 65 MPa – E – modul: 28 GPa

Typ CC, třída R4 dle EN 1504-3
spotř. 2,1kg/1mm/m2

Odstín: šedá

Technický list
Katalog