Antol Risan Intonaco WTA

Vysoce kvalitní sanační jádrová omítka. — nová vylepšená receptura na bázi speciálních cementů — zvýšená odolnost vůči dusičnanům — vnitřní i vnější použití — certifikováno dle normy EN 998-1 typ R — certifikát WTA — vysoká odolnost vůči výkvětům solí — výborná pórovitost – hydrofobní

spotř. 12kg/10mm/m2

Technický list
Katalog