Antol Espansol Ancor

Nesmrštivá cementová zálivka pro tl. 7,5-100 mm.
– Vhodná pro zalévání konstrukcí a kotvení spojů, pro opravy podlah a podlahových dlaždic
– Ve stavebnictví ideální pro opravy poškozených nosných částí konstrukcí, říms, sloupů, podezdívek, tem , kde je možné použití bednění.
– pevnost v tlaku po 1 dni: 69 MPa – pevnost v tlaku po 28 dnech: 108 MPa – E – modul: 32 GPa

spotř. 2,1kg/lt

Odstín: šedá

Technický list
Katalog