Barrikade EP-DPM

Je dvousložkový základní nátěr na beton bez rozpouštědla, který proniká do betonu a dává vynikající adhezi. Použití i na čerstvý beton (2–3 dny starý).

spotř. 0,5-0,7kg/m2