Antol Colabile

Nesmrštivá cementová zálivka pro tl. 10-90 mm.
– Vhodná pro zalévání konstrukcí a kotvení spojů, pro opravy podlah a podlah. dlaždic
-Ve stavebnictví ideální pro opravy poškozených nosných částí konstrukcí, říms, sloupů, podezdívek, tem , kde je možné použití bednění.
– pevnost v tlaku po 1 dni: 25 MPa – pevnost v tlaku po 28 dnech: 70 MPa – E– modul: 25GPa

spotř. 2,2kg/1mm/m2

Odstín: šedá

Technický list
Katalog