Fibrofor Concrix ES

Bikomponentní makrovlákno pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž.
Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu

Katalogový list
Technický list