Barrikade EP-DPM, A+B

Barrikade EP-DPM je dvousložkový základní nátěr na beton bez rozpouštědla, který proniká do betonu a dává vynikající adhezi. Barrikade EP-DPM lze použít na čerstvý beton (2-3 dny starý).

Spotř. 0,7kg/m2