Těsnění HSN/HSD

Standardní těsnění HSN a HSD jsou určena k utěsnění všech běžně používaných typů potrubí (voda, plyn, kanalizace, atd.). Utahováním matic se proti sobě stahují nerezové přítlačné U – profily, které vytlačují speciální gumu jak na procházející média, tak do pažnice (chráničky) nebo jádrového vrtu, čímž je zajištěno spolehlivé utěsnění. Těsnění jsou vyráběna z nejkvalitnějších materiálů (nerez a speciální guma), dle nejpřísnějších norem a standardů.

·        Těsnění HSN mají těsnost do 1 baru a těsnění HSD do 2,5 baru.

·        V pažnicích (chráničkách) nebo jádrových vrtech vytváří spolehlivý plynotěsný a vodotěsný prostup stěnou.

·        Těsnění jsou dělitelná pro možnost montáže na již instalovaná potrubí.

·        Těsnění je možno vyrobit ve variantě KTW pro styk s pitnou vodou nebo NBR s odolností proti olejům aj.