Asfredol 2000

Bitumenová emulze, bez obsahu organických rozpouštědel. Obsahuje speciální syntetické pryskyřice jež zlepšují pružnosti a mechanické vlastnosti vytvrzené izolace. Vyznačuje se výbornou přídržností ke všem cementovým podkladům, vláknobetonu, cihle, dřevu, asfaltovým podkladům atd. Je také izolace vysoce odolná působení kyselin a alkalickým rozpouštědlům, je parotěsná a plynotěsná.

možnost mísení s cementem a pískem, dle Technického listu

spotř. 1-2kg/m2

Technický list
Katalog