Pažnice HRD-FUF

Pažnice HRD – FUF vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolaci (tzv. „černá vana“). Takto vytvořený prostup je určen k následnému utěsnění procházejících kabelů nebo potrubí našimi těsněními. Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby, které zajišťují dokonalé napojení na izolaci.

·        Pažnice je určena k betonáži do oboustranného bednění.

·        Pažnice se vyrábí z nerezu nebo železa s metalízou AlZn.

·        Pažnice ve spojení s našimi těsněními tvoří spolehlivé plynotěsné a vodotěsné systémové řešení.