Agropox Minium

Dvousložkový suříkový základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Vysoce robustní, oranžový, vhodný pro vodní stavitelství, mostní konstrukce, chemické provozy, apod. Lze přetírat epoxidy a epotary. Technologie: nátěr, stříkání airless. Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C. Ředidlo č.224. Čistící prostředek K.

spotř. 0,3kg/m2

Odstín: oranžový