Hotel Budweis České Budějovice

izolace stropu podzemních garáží Antol Flex 2K, včetně dodávky distančních a těsnících systémů pro monolitickou konstrukci garáží, léto 2012